Nawet najlepszy kierowca, może brać udział w zdarzeniu drogowym, które spowoduje uszkodzenie pojazdu. Niezależnie od tego czy wypadek został spowodowany z naszej winy czy też nie, firma ubezpieczeniowa, z którą podpisaliśmy stosowną umowę, pomoże nam w likwidacji szkód. Jeśli nasze auto jest ubezpieczone, a według polskiego prawa każdy właściciel pojazdu musi posiadać co najmniej OC, nie musimy martwić się o pokrycie kosztów, które będą potrzebne do naprawy pojazdu. W celu otrzymania odszkodowania musimy rozpocząć proces likwidacji szkód. Likwidacja szkód komunikacyjnych warszawa to proces, który pozwala na ustalenie rozmiaru szkody, która nas dotknęła oraz wysokości należnego odszkodowania. Na czym polega proces likwidacja szkód komunikacyjnych Warszawa?

Likwidacja szkód komunikacyjnych – zgłoszenie szkody

Proces likwidacji szkód komunikacyjnych nie jest procesem czasochłonnym, jednak wymaga od nas złożenia stosownych dokumentów oraz spotkania z przedstawicielem danego towarzystwa ubezpieczeniowego, który zazwyczaj w dokumentacji nazywany jest likwidatorem. Pierwszym krokiem, który rozpocznie proces likwidacja szkód komunikacyjnych warszawa to zawiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o wystąpieniu szkody. Zazwyczaj zawiadomienie to możemy złożyć telefonicznie, mailowo lub osobiście w oddziale stowarzyszenia ubezpieczeniowego. Jeśli pragniemy złożyć zawiadomienie telefonicznie lub mailowo, przed rozpoczęciem zgłoszenia szkody przygotujmy wszystkie potrzebne dokumenty, które będą wymagane przez naszego ubezpieczyciela. Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia zawiadomienia o szkodzie komunikacyjnej? W przypadku zgłoszenia szkody z polisy OC sprawcy, potrzebne będą dokumenty takie jak:

  • numer polisy OC sprawcy kolizji/wypadku drogowego,
  • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
  • marka oraz model pojazdu sprawcy,
  • oświadczenie o zdarzeniu drogowym – to oświadczenie powinno być spisane przez osoby biorące udział w zdarzeniu drogowym, w przypadku gdy sprawą zajmuje się policja oświadczenie to nie jest wymagane, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe posłuży się dokumentacją sporządzoną przez służby mundurowe.

 

Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno odpowiedzieć na nasze zgłoszenie w przeciągu siedmiu dni od złożenia odpowiedniego oświadczenia. Cały proces natomiast powinien być zakończony w ciągu trzydziestu dni od otrzymania decyzji o przyjęciu zgłoszenia przez towarzystwo ubezpieczeń.

Likwidacja szkód komunikacyjnych – co należy do obowiązków poszkodowanego?

Oprócz zgłoszenia wystąpienia zdarzenia drogowego przedstawicielowi towarzystwa ubezpieczeń, osoba poszkodowana ma również obowiązek utrzymania stanu faktycznego uszkodzonego pojazdu, aż do czasu rozpoczęcia procedury przez ubezpieczalnie. Krótko mówiąc, poszkodowany nie może podjąć się naprawy powstałych na skutek wypadku uszkodzeń, dopóki likwidator nie pojawi się we wskazanym przez nas miejscu w celu oceny szkód. Likwidacja szkód komunikacyjnych warszawa – w celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z przedstawicielem swojego towarzystwa ubezpieczeniowego.