Czasem, różnego rodzaju sytuacje życiowe wymuszają na nas podjęcie radykalnych działań. Może się też zdarzyć, że w efekcie nieporozumienia lub też czyjegoś działania intencjonalnego zostaniemy oskarżeni o coś, czego nie zrobiliśmy. W praktyce, fałszywe oskarżenia mogą dotyczyć różnych kwestii i tak naprawdę nie należą do aż takiej rzadkości. Może to być oskarżenie związane z kradzieżą mienia, częstym przypadkiem jest tutaj kradzież samochodów. W takim przypadku, kiedy takie oskarżenie nas zaskoczy, a my mamy pewność, co do swojej niewinności- pozostaje nam się bronić i z pewnością przyda się pomoc prawna. Istnieje bowiem szereg sposobów na to, aby człowiek niewinny mógł tego dowieźć w sądzie. Za pewne jednak trzeba będzie przejść przez cały proces sądowy, aby dowieść swojej niewinności.

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Chociaż brzmi to bardzo poważnie, fałszywe oskarżenie faktycznie jest przestępstwem przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Oczywiście, dyskusyjny pozostaje fakt, czy osoba podająca się za ofiarę i stoi w roli oskarżyciela ma wiedzę i świadomość związaną z tym, że rzucane oskarżenia są nieprawdziwe. Jeśli tak- jest to według definicji fałszywe oskarżenie. Najczęściej, tego typu sytuacje zdarzają się na przykład z chęci zysku czy zwalczenia konkurencji, chęci zemsty, ale też w momencie, kiedy osoba oskarżająca sama chce uniknąć kary w zaistniałej sytuacji. A ponieważ motywacja oskarżyciela może być różna- oskarżonemu nie pozostaje tak naprawdę nic innego, jak się bronić. W tym celu nieodzowna jest pomoc adwokata, który specjalizuje się w danej dziedzinie prawa. Warto też pamiętać o tym, że polskim prawie obowiązuje zasada domniemania niewinności- z pewnością więc dana osoba nie zostanie skazana, jeśli nie zostanie jej to w żaden sposób udowodnione.

Kiedy obrona w sądzie naprawdę staje się konieczna

W takiej sytuacji tak naprawdę konieczne jest podjęcie współpracy z prawnikiem. Sposób rozliczeń z kancelarią zależy od konkretnej sprawy- najczęściej jednak istnieją dwie możliwości: rozliczanie się osobno od każdej czynności prawnej, jaką w danej sprawie będzie musiał podjąć adwokat, a także od całości działań, jakie trzeba będzie przeprowadzić w ramach jednej sprawy. Wszystko zależy więc od poziomu skomplikowania problemu. Kolejną ważną rzeczą jest reprezentacja interesów w sądzie, czyli to, aby adwokat pojawił się na wszystkich rozprawach, na jakie osoba oskarżona zostanie wezwana. Tutaj zazwyczaj dodatkowo trzeba zapłacić za reprezentację od każdej rozprawy z osobna. Ważne jednak, aby wybrana przez nas kancelaria prawnicza faktycznie specjalizowała się w dziedzinie prawa, której sprawa dotyczy, co zwiększy naszą szansę na wygrana. Skuteczna obrona faktycznie może sprawić, że argumenty strony rzucającej fałszywe oskarżenia szybko zostaną odparte. W takiej sytuacji, w momencie, kiedy osoba oskarżona zostanie uznana za niewinną, może pokusić się także o oskarżenie drugiej strony o rzucanie fałszywych oskarżeń, o zniesławienie lub pomówienie, w zależności od charakteru i specyfiki danego przypadku. Rzucanie fałszywych oskarżeń podlega bowiem karze.

Przeczytaj również: https://www.smr-law.at/pl/dwoch-polakow-stanelo-przed-sadem-za-liczne-kradzieze-samochodow-byli-niewinni-i-nigdy-nie-przebywali-w-austrii/